Elinstallationer och elarbeten i Nora

Vi är medlem av EIO

NEIB är medlem av EIO, Elektriska Installatörsorganisationen.

I företaget finns för närvarande fyra montörer.

Gör slag i saken - anlita behörig installatör!
Vi är inte felfria, men vi är försäkrade!

Vilka reparationer och installationer får en vanlig konsument utföra?

I allmänhet får elarbeten endast utföras av en behörig elinstallatör. En vanlig konsument får emellertid utföra vissa mindre arbeten, om han/hon säkert vet hur de skall utföras och har tillräcklig kunskap om elsäkerhetsfrågor.

Du har ansvaret för den elapparat du använder och reparerar. Eftersom en felaktigt använd eller reparerad elapparat kan medföra livs- eller brandfara, är det skäl att följa givna anvisningar och vid behov be en fackman om hjälp.

Exempel på elarbeten som vanliga konsumenter får utföra:

  •  byta säkring i bostaden
  •  byta locket till ett eluttag och till en armaturströmbrytare
  •  byta en trasig stickpropp och en apparatsladd
  •  tillverka och reparera en enfasskarvsladd
  •  byta sladdströmbrytaren till en armatur
  •  ansluta en armatur till en "sockerbit"
  •  byta ut en "sockerbit" mot ett lamputtag
  •  montera en lamppropp

Kom alltid ihåg att först bryta strömmen innan du börjar med elarbetena!


Anlita fackman för elarbeten

Egentliga elarbeten och elinstallationer får enbart utföras av en behörig elinstallatör. Anlita en registrerad och kunnig entreprenör och gör alltid upp ett skriftligt avtal om det arbete du beställer.

Elentreprenören skall själv granska installationerna innan de tas i bruk och ge beställaren ett protokoll över besiktningen. För egnahem och parhus eller fritidsbostäder krävs det inte längre att en utomstående besiktningsman granskar installationerna. Det är dock att rekommendera att en sådan extra besiktning utförs. Besiktningen kan beställas från en auktoriserad besiktningsman eller ett besiktningsorgan.

Det lönar sig också att beställa besiktning om du är osäker på om de gamla installationerna är trygga. Också i samband med husköp och försäljning kan det vara bra att låta granska elinstallationerna.